Sultanveli Arı Ürünleri

Bizden Haberler

Etko (Ekolojik Tarım ) Sertifikası

Etko (Ekolojik Tarım ) Sertifikası

Ulusal ve uluslararası standartları kullanarak üretim yapan girişimcilerin kullandıkları tekniklerin ekonomik, doğru ve akılcılığının doğrulanması için bir takım kontrol noktalarının varlığına gereksinim vardır. Öte yandan söz konusu standartlarda üretilen ürünlerin güvenilirliğinin doğrulanması için bağımsız bir üçüncü tarafa da gereksinim duyulmaktadır.

Bu gerekliliklerin sonucunda, resmi organlarının da kontrolünde ancak, bağımsız profesyonel denetim ve belgelendirme hizmetlerine talep ortaya çıkmıştır

Bu çerçevede ETKO bir Türk şirketi olarak sektöründe lider olmayı temel amacı olarak görmektedir.

TARAFSIZLIK, NESNELLİK, GİZLİLİK VE PROFESYONELLİK ETKO'nun hizmetlerini sunarken esas aldığı değerler olup faaliyetlerini tarafsız bir şekilde üstlenir. Bu değerlere uyum sağlamak amacıyla profesyonel anlamda gerekli altyapıyı hazırlar, personel istihdam eder, personelin denetim ve sertifikasyon sistemlerini anlayarak uygulaması yönünde gerekli eğitimleri verir, personelin ETKO Kalite Yönetim Sistemi temel değerlerine uygun hareket etmesini sağlar.

ETKO, değerleri çerçevesinde temel amacına erişebilmek ve bunu sürdürebilmek için aşağıdaki kıstasları temel prensipler olarak kabul etmektedir.

 • Potansiyel ve güncel müşterilerine, güncelleşen bilgiyi aktararak pozitif katkıda bulunmak ve sürekli olarak gereksinimlerini karşılamak
 • Yerel ve uluslararası yetkili kuruluşlarla işbirliği yaparak hizmetlerinin niteliğini arttırmak
 • Müşterilerine ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan sertifikasyon hizmeti sunmak
 • Müşterilerine sunduğu hizmetlerde tutarlı olmak
 • Hizmetlerini yerel ve uluslararası etik ve profesyonel değerlere uygun olarak sürdürmek
 • Sertifikasyon hizmetlerinin herhangi bir ticari, mali veya diğer baskı unsurlarından bağımsız olarak yürütülmesini sağlamak.

ETKO'nun temel amacı ve prensipleri aşağıdaki hedeflerle desteklenmektedir. Bu hedefler yıllık olarak dokümante edilmekte ve izlenmektedir:

 • Müşteri memnuniyetini izlemek
 • Müşteri memnuniyetini alandan toplanan bilgiler ve düzeltici faaliyetlerle sürekli olarak iyileştirmek
 • Müşteri talebine uygun sertifikasyon programlarını uygulamaya almak ve akreditasyonlarını sürdürmek
 • Hizmet kalitesini iyileştirmek için teknik ve idari personelin sürekli eğitimini sağlamak
 • Teknik ve idari personelin performansını izlemek
 • Firma performansını alandan toplanan veriler (müşteri memnuniyeti, şikâyetler...) ile sürekli olarak iyileştirmek